STYRET I REKLAMEPENNENS VENNER

 

 

 
President : #1 – Trond Edvardsen
Trond er en blid og trivelig vestlending med sans for kulepenner og dansebandmusikk. Han jobber som
vaktmester på Kunsthøgskolen i Bergen. Trond har stort hjerterom, og sannelig ser det også ut til at
Reklamepennens Venner har fått en liten plass i hans hjerte. Han har promotert hobbyen og foreningen
ved å stille opp både i aviser og på TV med sine kulepenner. I tillegg har han også deltatt på utstillinger
og messer på vegne av foreningen. Trond var med på å grunnlegge foreningen og har vært leder/president
helt siden oppstarten. Det blir aldri kjedelig rundt Trond, og han prater så mye som bare en vestlending kan
klare...

 

 

Redaktør : #2 – Rune Staxrud
Rune (undertegnede) har samlet på penner med reklame helt siden 1979. Han jobber som IT rådgiver
i en (u)populær statlig etat. Rune er medlem i penneforeninger i flere andre land og har et stort kontaktnett
innen penner, både når det gjelder samlere og leverandører/produsenter. Han har opparbeidet seg en
anselig samling penner gjennom alle disse årene. Han samler på alle slags reklamepenner, men det er
floatpennene som ligger hans hjerte nærmest. Rune var med på å grunnlegge foreningen og har vært
sekretær og og/eller redaktør helt siden oppstarten. Med ansvaret for medlemsbladet Pennevennen
har han ikke akkurat fritidsproblemer. Rune har også ansvaret for innkjøp og auksjonene våre.

 

 

 
Sekretær : #5 – Årstein Gilje
Årstein er en ryddig og artig kar. Da han var alvorlig syk for en del år siden fant han ut at han måtte ha en
hobby å engasjere seg i. Heldigvis fant han ut at kulepenner med reklame kunne være noe, og han ble raskt
bitt av basillen. Ved oppstarten av foreningen var han faktisk vårt første betalende medlem. Også Årstein
har stor sans for dansemusikk, og han reiser landet rundt på dansefestivaler.  I tillegg til jobben som truckfører
ved Gilje Trevarefabrikk a.s er Årstein også skribent i avisen Gjesdalsbuen. Disse skriveferdighetene har vi
i foreningen hatt stor glede av gjennom hans mange livlige innlegg i Pennevennen. Årstein har vært styre-
medlem siden 1999.
 

 

Kasserer : #146 – Marit Rørvik 
Marit var styremedlem i Reklamepennens Venner i noen år, men måtte trekke seg på grunn av jobb og
manglende fritid. Da vi sto uten kasserer på generalforsamlingen 2012 så stilte Marit som kasserer. Vi
i styret kjenner Marit som en svært dyktig og oppegående dame, og da er regnskapet i de beste hender.
Opprinnelig var det moren Alfhild som var familiens pennesamler, men etter hvert samlet de penner hele
flokken. Marit er veldig engasjert i jobben sin. Hun er ansatt i bibliotek-vesenet, nå har permisjon derfra
og driver med tillitsvalgt-arbeid på fulltid. Marit samler faktisk ikke langer på penner, men etter en tid
sammen med oss i styret skal vi se om vi ikke klarer å få henne til å revurdere dette.
 

 

Styremedlem : #390 – Rita Guggedal
Rita er en glad og fornøyd dame, født og oppvokst på Gilja og datter av sekretær Årstein Gilje. Hun
er gift med Øyvind, og sammen har de tvillingene Ole og Morten som samler reklamepenner. Alle er
medlemmer av foreningen. Når hun i tillegg blir med i styret i Reklamepennens Venner kan man trygt
si at reklamepenner preger hverdagen hennes. Rita bor på Klepp, like utenfor Sandnes, og jobber hos
Bryne Optikk - Synsam. Helt fra sitt første årsmøte har Rita ivrig stilt opp i arrangementskommiteen
og gjort en stor innsats for foreningen. Det mest påfallende med Rita er hennes herlige pågangsvilje
og sprudlende humør. Etter en del motgang for styret blir hun et friskt pust for foreningen.