DIVERSE BILDER

                                                                                                                             

#3-Finn Johansen var en av foreningens grunnleggere

Eva - tidligere medlem #19

Fra en utstilling i Bergen 1999

Fra en utstilling i Bergen i 2000

Årstein og Trond bytter penner i 2002

Årstein på pennerommet sitt i 2001

Trond og Rune besøkte Finn i Danmark i 2002

Danske Finn (#53) med sin enorme, automatiske pennepostkasse

Tidligere medlem #108-Johannes med samlingen sin i 1999.

#108-Johannes er et tidligere medlem fra Sverige